Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Актуальні питання сучасної ультразвукової діагностики: погляди фахівців


Для розповсюдження зверніться до нашої контактної особи pr@inmedua.com

Актуальні питання сучасної ультразвукової діагностики: погляди фахівців

Компанія Canon Medical Systems традиційно виступила партнером науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної ультразвукової діагностики», яка проходила 11—12 жовтня у Києві. Організатори заходу — Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, кафедра променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика, Асоціація радіологів України і Український Допплерівський клуб за підтримки МОЗ України.

На виставці у рамках конференції були представлені улюблені багатьма фахівцями УЗ-апарати лінійки Aplio, а також новинки, які викликали великий інтерес під час виставки «Охорона здоров’я 2018»: Aplio i-800, Aplio 300, Xario 200.

Повний зал учасників зібрав майстер-клас «Клінічне значення використання SMI (оцінки мікрокровотоків) при УЗД органів черевної порожнини», який провела к. мед. н. Новікова Марія Миколаївна. SMI (Superb Microvascular Imaging) — це інноваційна технологія, яка дає змогу кодувати низькошвидкісні кровотоки (нижче 1 см/с) при збереженні високої якості базового сірошкального відображення. Висока просторова роздільна здатність SMI забезпечує точне картування в межах В режиму.Завдяки високій швидкості кадрів (40–60 за секунду) на зображення не впливають артефакти руху, які завжди є перешкодою при роботі за стандартними допплерівськими методиками.

Великий інтерес у фахівців викликала доповідь «Зсувохвильова еластографія як неінвазивний метод оцінки атеросклеротичних бляшок та ризику розвитку інсульту: практичний досвід використання» Ірини Бекало з Одеси (клініка «Інто Сана»). Доповідь на цю тему молодого вченого вже мала успіх на Європейському радіологічному конгресі цього року. Метою роботи було визначення можливостей використання еластографії зсувної хвилі для оцінки характеристик, асоційованих із нестабільними бляшками для виявлення пацієнтів високого ризику розвитку інсульту на підставі оцінки жорсткості атеросклеротичної бляшки. Дослідження проходили на апараті Aplio 500. Показники жорсткості атеросклеротичних бляшок при проведенні еластографії зсувною хвилею у пацієнтів з інсультом в анамнезі були нижчими, ніж у пацієнтів без інсульту. Таким чином, еластографія зсувною хвилею може бути використана для отримання додаткової інформації для оцінки стабільності бляшки, а відповідно і оцінки ступеня ризику розвитку інсульту.

Думки користувачів про роботу на УЗ-апаратах

ДИННИК Олег Борисович, к. мед. н., головний лікар Інституту еластографії (Київ), президент Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики:

— Клінічна потреба одночасного визначання при хронічних дифузійних захворюваннях печінки (ХДЗП) анатомічного формату стану печінки та інших абдомінальних органів та спланхнічних судин сьогодні є дуже актуальною. Апарати Canon Medical Systems дають покращене візуальне рішення завдяки цифровому фільтру та акустичній адаптації до умов візуалізації кожного конкретного пацієнта у В-режимі. Це було детально продемонстровано у нашій доповіді з В.Є. Медведєвим, д. мед. н., професором кафедри променевої діагностики НМАПО.

Сучасні УЗ апарати Canon Medical Systems надають унікальні технології одночасного визначення при ХДЗП фіброзу та цирозу печінки (еластографія), кількості стеатозу (коефіцієнт згасання) і активності некро-запального процесу (в’язкості ). Дані цих трьох інноваційних параметрів одночасно можуть бути виведені на екран УЗ приладу:
— зсувнохвильова еластографія і еластометрія в реальному часі (2D-SWE) при визначенні жорсткості паренхіми печінки, що відображує стадії фіброзу і цирозу;
— аттенуація (коефіцієнт згасання – АС) УЗ хвилі в краплях жиру при діагностиці стадій стеатозу печінки;
— визначення в’язкості (зсувнохвильова дисперсія – SWD) тканин печінки для виявлення активності некрозапального процесу при руйнуванні мембран гепатоцитів.

До того ж Canon поки що єдина фірма, яка зробила пропозицію щодо визначення в’язкості тканини печінки – віскозіграфія та віскозіметрія.

Таким чином клініцисти: гематологи, інфекціоністи, гастроентерологи та ендокринологи отримали унікальний УЗ інструмент для всебічної оцінки стану печінки у хворих на ХДЗП і неінвазивного спостереження перебігу цих захворювань та оцінки ефективності їх лікування.

ВОЛИК Неля Кузьмівна, к. мед. н., НМАПО імені П.Л. Шупика, Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України:

— В Інституті ядерної фізики я працюю на апараті Aplio MX. Висока якість УЗ-систем, які поставляються за програмою Second Life, оснащені новими датчиками і опціями поліпшують візуалізацію, що поліпшує візуалізацію і робить ці моделі апаратів оптимальним варіантом як для експертних, так і для рутинних досліджень при обмеженому бюджеті.

Так, при трансвагінальному дослідженні конвексним абдомінальним датчиком можна виміряти довжину шийки матки на будь-якому строку вагітності. При проведенні дослідження худих жінок у першому триместрі із застосуванням лінійного датчика якість візуалізації порівняна із зображенням при трансвагінальному УЗД.
Хочу відмітити, що зручність налаштування, простота і комфортність роботи дозволяють використовувати ці прибори у повсякденної практиці.

ЗАКРЕВСЬКИЙ Андрій Миколайович, к. мед. н., доцент кафедри неонатології ХМАПО:

— При ультразвукових дослідженнях новонароджених і дітей раннього віку є певні труднощі. Отримати якісну візуалізацію головного мозку, серця, печінки, нирок, оцінити центральну і церебральну гемодинаміку необхідно за максимально короткий час. Це можливо тільки на сучасних апаратах експертного класу. Коли ми проводили дослідження на апараті Aplio 500, мали змогу побачити таки важливі нюанси, які залишаються поза зоною видимості на інших апаратах. Наприклад, при проведенні доплерографії судин головного мозку із використанням технології SMI від Canon Medical Systems ми отримуємо детальне зображення навіть найменших судин, і завдяки цьому із великою точністю визначаємо ступінь їх ураження, що є дуже важливим для прогнозування неврологічного результату.

Моя доповідь на конференції «Уро-нефрологія у новонароджених та дітей раннього віку», була присвячена одній з найпоширеніших патологій у дітей. Вроджені аномалії нирок потребують ранньої діагностики і постійного прицільного моніторингу. Оскільки нирки насамперед є судинним органом, дослідження ниркових кровотоків має вирішальне значення у діагностиці та прогнозуванні перебігу захворювання. Технологія SMI забезпечує високу роздільну здатність і точність при проведенні ранньої діагностики ниркових патологій у дітей, що й було продемонстровано у доповіді.

БЕКАЛО Ірина Сергіївна, лікар-радіолог, клініка «Інто Сана» (Одеса):

— При виборі фірми-виробника апаратури для мене дуже важливим є сервісне обслуговування. Із урахуванням усіх чудових якостей візуалізації ультразвукових апаратів Canon Medical Systems, їх доступного і простого у використанні системного забезпечення, без настільки злагодженої роботи з інженерною службою я могла б думати про вибір іншого виробника ультразвукової апаратури. І декілька років тому такий випадок був, коли керівництво клініки запропонувало розглянути варіант однієї з нових машин іншої фірми. Вирішальним фактором у виборі УЗ-апарата стала саме досконала робота сервісної служби Canon протягом усіх років використання апаратури.

На новому апараті Canon Aplio 500 інноваційною методикою є SMI, яка допомагає для оцінки васкуляризації утворень, архітектоніки судинного дерева того чи іншого утворення.

Методика SMI допомагає при виконанні доплерографії артерій нижніх кінцівок у пацієнтів з діабетичною стопою. Зважаючи на те, що дуже часто звичайний кольоровий доплер, і навіть енергетичний, не дає змоги визначити слабкий кровотік в дистальних відділах гомілкових артерій при діабетичних ангіопатіях, SMI є набагато чутивішою методикою, за допомогою якої можливо візуалізувати навіть кровотік дуже низької швидкості, що суттєво допомагає ендокринологу у виборі подальшої тактики лікування. Також методика SMI доцільна в оцінці ранньої реканалізації тромбозів різної локалізації. Іноді на початкових етапах звичайне кольорове доплерівське картування не вловлює ділянок реканалізації, а за допомогою SMI ефективність оцінки, інформативність дослідження в такому випадку вища.

ЗАКРЕВСЬКА Світлана Олексіївна, лікар УЗД, завідувач діагностичного відділення Всеукраїнського клінічного медико-реабілітаційного кардіохірургічного центру МОЗ України:

— Я працюю на апараті Xario 100, якому два роки. Зазначу, що під час роботи жодних апаратних та програмних негараздів не виникало.

Хочу окремо відмітити сервісну підтримку. Безумовно, при опрацьовуванні апарата та налагодженні програмних нюансів виникали певні моменти, але педантичність, пунктуальність, професіоналізм, порядність представників Canon Medical Systems нівелювали всі негаразди. Консультації з усіх питань стосовно налаштувань я отримую день у день (у телефонному режимі). Під час проходження навчальних курсів співробітники компанії йшли назустріч, враховували мої побажання щодо проведення занять.

Апарат є дуже зручним для роботи лікаря. Працюючи у В-режимі конвексним датчиком 3,5 МГц, маю добру візуалізацію при абдомінальних дослідженнях (нирок, печінки, шлунка, деяких видів гінекологічних досліджень). У пацієнтів із високим ступенем ожиріння також непогана візуалізація внутрішніх органів, хоча бувають і винятки. При дослідженні молочних залоз, щитоподібної залози, м’язів та периферичних судин використовую лінійний датчик 10 МГц, із доброю дозвільною здатністю. Ендовагінальний, ендоректальний датчик 7 МГц доволі зручний у проведенні діагностичних досліджень.

В апараті зручні налаштування режимів ЦДК/ЭДК та спектрального доплерівського режиму, що дає змогу проводити якісне дослідження периферичних судин, судин органів черевної порожнини та різних новоутворень.

СОЛОДОВНИК Олександр Володимирович, «Онко консалтинг центр», Київ:

— У моєму професійному житті так склалося, що я працював тільки на УЗ-апаратах Canon (Toshiba), на усіх моделях Aplio. Свою практику починав у пологовому будинку в Білій Церкві. Там у стаціонарі був апарат Aplio 400, а у жіночій консультації — Aplio 300. Коли проходив стажування в клініках, де стояли апарати інших фірм, завжди дивувався, чому я не бачу зображення звичної якості.

Діагональ екрана апарата доволі велика, що підвищує зручність роботи на ньому, якість виведення картинки на екран. Також менше стомлюються очі.
Апарат має компактні розміри, що полегшує його застосування в невеликих приміщеннях та при пересуванні з кабінету в кабінет (був досвід переїзду).
Зараз в «Онко консалтинг центрі» працюю на Aplio 500. Усі налаштування максимально адаптовані для зручної роботи, екран дає комфортне для очей зображення, що дуже важливо, коли за день приходиться виконувати багато досліджень практично без перерви.

Ще у Білій Церкві я звик до дійсно клієнторієтованого сервісу компанії. Профілактичне обслуговування раз на рік — точно за графіком, швидко, практично, майже без втрат робочого часу. При придбанні нових датчиків — завжди дають на пробу попрацювати. Радують навчальні тренінги при покупці апарата. Це повноцінний 40-годинний курс практичної роботи на апараті із найкваліфікованішими фахівцями-тренерами.

Важливо, що рівень сервісу однаковий, незалежно від регіону. Зараз, працюючи у столичній клініці, я не помічаю ніякої різниці від того, як було у Білій Церкві.

Дякуємо організаторам заходу та учасникам конференції! Чекаємо на зустріч у травні 2019 року в Одесі!