Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Інтервенційний ультразвук у діагностиці та хірургії — ефективний інструмент для мультидисциплінарної командної роботи


Для розповсюдження зверніться до нашої контактної особи pr@inmedua.com

Інтервенційний ультразвук у діагностиці та хірургії — ефективний інструмент для мультидисциплінарної командної роботи

Мініінвазивні хірургічні та діагностичні маніпуляції під контролем ультразвуку – це той напрямок, який знаходить все більше застосування майже у всіх медичних сферах. У 2019 році виповнюється 50 років з часу проведення першої інтервенційної діагностичної процедури під УЗ-контролем – біопсії печінки. В Україні цей напрямок активно розвивається майже 30 років. Нині ми маємо мережу потужних вітчизняних шкіл ультразвукової діопевтики.

Все більше хірургів прагнуть освоїти УЗ-діагностику як для самостійного використання, так і для розуміння принципів УЗ-візуалізації при виконанні мультидисциплінарної командної роботи. Це було яскраво продемонстровано складом учасників школи «Інтервенційний ультразвук в хірургії», яка відбулася 27—28 жовтня. Більшість слухачів — це хірурги, для декого з них тут відбулося перше знайомство з роботою із ультразвуком.

Юрій Едуардович Чирков, к. мед. н., інтервенційний радіолог, лікар УЗД (ДНУ «Центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин», універсальна клініка «Оберіг») побудував програму курсу таким чином, щоб слухачі отримали максимум теоретичних знань, необхідних саме для їхньої роботи, і практичні навички під час майстер-класу та самостійного опрацювання методик черезшкірних втручань під контролем УЗ на фантомах. Щоб усі курсанти мали змогу достатньо потренуватися, Canon Medical Systems надала для роботи два УЗ-апарати Aplio 300.

Ю.Е. Чирков вважає, що найкращими інтервенціоністами стають хірурги, які відкрили для себе ультразвук. Сам він теж починав роботу із хірурга, потім засвоїв УЗ-діагностику і став інтервенційним радіологом. Фахівцям потрібно глибоко вивчити фізику ультразвуку, засвоїти УЗ-анатомію і -патанатомію, принципи візуалізації. Також основні принципи інтервенційного УЗ потрібно розуміти лікарям усіх спеціалізацій, які приймають рішення у виборі оптимальних способів лікування для своїх пацієнтів.

Існує два основних напрямки інтервенційного УЗ:
— ургентна хірургія, коли пацієнтові у важкому стані необхідно якнайшвидше обрати тактику лікування;
— контроль навігації для малоінвазивних діагностичних і лікувальних втручань.

Цей метод, що зародився у надрах гастроентерології для біопсії печінки, сьогодні застосовується майже в усіх напрямках медицини: урології, гастроентерології, гінекології, мамології, ендокринології, неврології, ортопедії, онкології, кардіології, флебології, фетальній хірургії тощо.

Основні переваги мініінвазивної хірургії під УЗ-контролем:
— мінімальна травматичність, суттєве зниження післяопераційних ускладнень, зменшення періоду відновлення і реабілітації, косметичний ефект;
— можливість проведення втручання у важких хворих, для яких складна операція під загальним наркозом має великі ризики, а також для паліативного лікування, з метою покращення якості та продовження життя онкологічним хворим, людям похилого віку;
— надійність спрямованого контролю за процесом, що підвищує ефект прицільного втручання при зведенні до мінімуму ризику травмування суміжних органів;
— мобільність обладнання, завдяки чому можна проводити маніпуляції поза межами операційної, що розширює можливості ургентної діагностики і втручань безпосередньо на місцях аварій, катастроф, у польових умовах. Це дає змогу перевести ситуацію із ургентної в планову.

Сучасні технології, зокрема Fusion, дають можливість підвищувати візуалізацію завдяки спільному використанню УЗ-зображень із зображеннями інших модальностей. На екрани одночасно виводяться картинки попередніх КТ або МРТ досліджень, які доповнюють і поширюють інформацію, що отримується поточним УЗД.

У цьому курсі Юрій Едуардович зосередив увагу на таких методах інтервенційного УЗ в урології, нефрології і абдомінальній хірургії, як: біопсія печінки під контролем УЗ, діагностика і черезшкірні втручання під контролем УЗ при гострому холециститі, біліарній гіпертензії, кістах і абсцесах печінки, абсцесах черевної порожнини (піддіафрагмальних, периапендикулярних, міжпетльових), черезшкірна черезпечінкова холецистостомія під контролем УЗ тощо. Слухачі отримали інформацію про біопсію нирки, дренування кіст нирок, пункційну нефростомію, УЗ-діагностику гострого апендициту та черезшкірні втручання при його ускладненнях, УЗ-діагностику гострого панкреатиту і можливості інтервенційного ультразвуку в лікуванні різних форм деструктивного панкреатиту, а також УЗ-діагностику при травмах органів черевної порожнини, пошкоджень печінки і селезінки.

Майже уся теоретична інформація супроводжувалась не тільки оригінальними відеоматеріалами, а й відпрацюванням навичок використання тої чи іншої методики під контролем УЗ на фантомах.