Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

О.Б. Динник: «Canon ловить вітер у вітрила, пропонуючи інноваційні рішення ультразвукової діагностики дифузних захворювань печінки»


Для розповсюдження зверніться до нашої контактної особи pr@inmedua.com

Дифузні захворювання печінки (ДЗП) є одним із найнебезпечніших викликів сучасній цивілізації. До ДЗП відносять: запалення (гепатити вірусної та іншої інфекційної природи, отруєння, гепатити, індуковані ліками); дистрофії – обмінні та генетичні, з накопиченням в гепатоцитах надлишку певних речовин; автоімунні процеси.

Стеатоз печінки, жирова дистрофія, неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) вражає майже 30-40% дорослого населення планети. Причому це стосується не тільки людей із зайвою вагою, а й до 10% худих. Якщо не виявити розвиток захворювання на ранній стадії та не розпочати своєчасне лікування, то хвороба переходить до другої стадії, вже з запаленням печінки – неалкогольного стеатогепатиту. Гепатит же провокує фіброз і цироз печінки. НАЖХП обтяжує і активує перебіг вірусних гепатитів В і С. На пізніх стадіях розвивається цироз печінки, злоякісні новоутворення (гепатоцелюлярний рак). Оскільки НАЖХП є проявом інсулінорезистентності та інсулінонедостатності при метаболічному синдромі та цукровому діабеті другого типу, що несуть ознаки пандемії, то частими кінцевими точками їх перебігу є інвалідизація і смерть у результаті кардіоваскулярних і цереброваскулярних катастроф (тобто інфарктів і інсультів).

Звичайний метод УЗ-діагностики, сканування у В-режимі, дає змогу виявляти стеатоз, починаючи з другої стадії, коли розвинулися серйозні, часто незворотні, зміни у тканинах організму людини. Та й результат В-режиму дослідження є суб’єктивним і дуже приблизним. Єдиним надійним методом діагностики жирової хвороби була біопсія (інвазійна, небезпечна та дороговартісна процедура), охопити якою майже третину населення неможливо та й недоцільно.
Відповіддю фірми Canon на виклик часу і нагальний запит клініцистів стала розробка низки спеціальних УЗ-технологій: стеатометрії (кількісний вимір жиру у паренхімі печінки), еластографії та еластометрії печінки (кількісний вимір фіброзу і цирозу печінки), зсувнохвильової дисперсії (кількісний вимір активності некрозапального процесу у паренхімі печінки). Сукупність цих новітніх УЗ технологій разом із відомим анатомічним скануванням у В-режимі та доплером дали можливість виявляти дифузні захворювання печінки на самій ранній стадії, а також всебічні характеристики цих уражень одночасно за один візит пацієнта – це мультипараметричний принцип у сучасній ультразвуковій діагностиці (мп-УЗД) ДЗП.

«Інноваційні технології Canon Medical Systems у мультипараметричній ультразвуковій діагностиці дифузних захворювань печінки» – ця тема відкрила курс лекцій Всеукраїнської школи ультразвукової і функціональної діагностики, яка відбулася у рамках ІХ Міжнародного медичного форуму 25 квітня. З доповіддю виступив Олег Борисович Динник, кандидат медичних наук, директор Інституту еластографії, президент Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики.
Мультипараметричний підхід є трендом розвитку сучасної УЗ діагностики. Його ідеологія – у логічній послідовності та взаємодоповнюючому об’єднанні декількох параметрів УЗ апарата під час одного дослідження пацієнта. Для повної УЗ-діагностики ДЗП використовуються шість параметрів, які мають різну фізичну природу. Ці методи прописані міжнародними Керівництвами та Рекомендаціями кращої медичної практики професійних спілок Європи і світу (EASL, AASLD, ESR, EFSUMB, WFUMB).

Сучасні УЗ апарати Canon Medical Systems лідирують за трьома інноваційними параметрами:
— зсувнохвильова еластографія і еластометрія в реальному часі (2D-SWE) при визначенні жорсткості паренхіми печінки, що відображує стадії фіброзу і цирозу;
— аттенуація (коефіцієнт згасання – АС) УЗ хвилі в краплях жиру при діагностиці стадій стеатозу печінки;
— визначення в’язкості (зсувнохвильова дисперсія – SWD) тканин печінки для виявлення активності некрозапального процесу при руйнуванні мембран гепатоцитів.

До того ж Canon поки що єдина фірма, яка зробила пропозицію щодо визначення в’язкості тканини печінки – віскозіграфія та віскозіметрія.

Для виявлення пухлинних процесів на тлі ХДЗП найефективнішим є УЗД із підсиленням контрастною речовиною (СоноВью). Важливо, що під час дослідження введена довенно контрастна речовина не полишає русла і є нетоксичною для організму пацієнта. Чутливість і специфічність, а також вартість підсиленого контрастом УЗД конкурує з мультифазовими контрастними дослідженнями вогнищ печінки при мультидетекторній комп’ютерній і магнітнорезонансній томографії (МДКТ та МРТ).

Спеціальний програмний модуль на УЗ апаратах фірми Canon дає можливість з успіхом проводити такі підсилені контрастом УЗ дослідження. Але в Україні ця методика поки що не застосовується з огляду на відсутність реєстрації єдиного універсального УЗ контрасту СоноВью (фірма Bracco, Італія). Для фахівців УЗД в Україні це наступний крок УЗ діагностики вогнищевих уражень печінки.

Toshiba Ultrasound Equipment