Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Школа ехокардіографії: індивідуальний підхід до пацієнта та неприпустимість остаточних висновків при наявності сумнівів чи неясностей


Для розповсюдження зверніться до нашої контактної особи pr@inmedua.com

Запорукою успіху у лікуванні серцево-судинних захворювань є своєчасна якісна діагностика, а у попередженні розвитку катастрофічних подій — превентивна діагностика.

Методом діагностики першого порядку захворювань серця та магістральних судин є ЕхоКГ, у багатьох випадках вона вважається золотим стандартом дослідження.

Багато паталогій тривалий час можуть протікати безсимптомно або маскуватися під інші захворювання. Так, наприклад, закупорка коронарної артерії до 70 % часто не турбує хворого, але у будь яку мить може стати причиною гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда. За симптомами інфекційного ендокардиту нерідко діагностують респіраторні, гематологічні та інші захворювання. Розшаровуюча аневризма аорти іноді видає себе за загострення захворювань опорно-рухового апарату або шлунково-кишкового тракту. Не діагностовані або неправильно діагностовані у дитинстві вроджені вади серця можуть випадково виявитися у дорослому віці та стати причиною серйозних проблем. Прикладів можна навести безліч. Тому УЗ дослідження серця має бути обов’язковим не тільки при будь яких типових та нетипових скаргах пацієнта, а і обов’язковою складовою регулярних профілактичних оглядів.

У циклі лекцій Школи ехокардіографії, який відбувся 19—20 травня, В’ячеслав Михайлович Бешляга, завідувач відділенням ультразвукової діагностики Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН, лікар функціональної діагностики вищої категорії, к. мед. н., детально розглянув питання ЕхоКГ вроджених та набутих вад серця, ішемічної хвороби серця, критичних вад серця у новонароджених (які потребують невідкладної хірургічної корекції), гіпертрофічної та дилатаційної кардіоміопатії, таких важких життєво загрозливих станів, як розшаровуюча аневризма аорти, пухлини cерця, інфекційний ендокардит.

В.М. Бешляга:
— В Україні ЕхоКГ можуть проводити фахівці УЗ діагностики, функціональної діагностики та кардіологи. У більшості країн кожен кардіолог повинен мати навички УЗД та застосовувати його у своїй практиці. У нас теж все більше клініцистів прагнуть до освоєння УЗД. До речі, клініцисти, котрі досконало володіють своїм напрямком, розуміють, які саме відхилення від норми вони мають шукати, стають гарними діагностами за умови освоєння можливостей сучасних УЗ систем, фізики ультразвуку, техніки проведення сканування.
Фахівцям функціональної діагностики та УЗД необхідно досконало знати анатомію, фізіологію та патанатомію органів серцево-судинної системи, розуміти гемодимаміку та усі процеси, які відбуваються у нормальному та патологічному станах.

У світовій спільноті фахівців ЕхоКГ є досить спірним питання дотримання уніфікованих протоколів дослідження. У багатьох західних країнах прийнята довільна форма протоколів, які перш за все враховують індивідуальні особливості пацієнта, дають відповіді саме на ті запитання, які в клініцистів виникають при обранні способу лікування, плануванні хірургічного втручання. До обов’язкової частини не входять вимоги щодо зайвих для конкретного випадку вимірювань та описів.

Використання новітніх методик дає змогу в 80 % хворих проводити передопераційний відбір лише за даними ЕхоКГ, не застосовуючи катетеризацію порожнин серця й ангіокардіографію. Це важливо особливо для діагностики новонароджених та дітей раннього віку. Саме точна передопераційна діагностика складних вроджених вад серця (гіпоплазія лівих і правих відділів серця, транспозиція магістральних судин, тотальний аномальний дренаж легеневих вен, атрезія легеневої артерії, загальний артеріальний стовбур тощо) дала можливість впровадити в клінічну практику хірургічне лікування немовлят з цими вадами.

Випадки, які ми розглядали під час цих лекцій, у більшості є специфічними для кардіохірургічної клініки. Якість чіткої деталізованої візуалізації обумовлена можливостями апарата (я працюю на Aplio Artida). У практиці багатопрофільних лікарень та діагностичних центрів такі випадки можуть зустрічатися дуже рідко. Але завдання фахівців цих закладів — побачити або запідозрити відхилення від норми, поставити патологію під питанням для скерування хворого на подальші дослідження, у тому числі до спеціалізованого та високоспеціалізованого центру. У будь-якому випадку, коли є сумніви, незрозумілості, не можна давати остаточний висновок.

Починати дослідження доцільно із ознайомлення з анамнезом та прослуховування серця фонендоскопом, що дасть змогу попередньо виявити можливі проблеми та за характерними шумами встановити їх локалізацію. Також бажано виміряти тиск на руках для визначення наявності та рівня легеневої гіпертензії. Це дасть попередню інформацію для уточнення кола дослідження та скоротить його час.

Майстер-клас В’ячеслав Михайлович провів на апараті Aplio i800. Робота на цьому новому інноваційному УЗ сканері помітно порадувала фахівця. Обстеження проводилося чоловікові, який два роки тому переніс аорто-коронарне шунтування. Лектор продемонстрував усі етапи дослідження, зупинився на специфічних особливостях та на моментах, які найбільше цікавили курсантів.