Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Складові гарантованої якості остаточного діагнозу


Для розповсюдження зверніться до нашої контактної особи pr@inmedua.com

Незаперечний факт: результат лікування залежить перш за все від точності діагнозу.

Діагностика є поетапним процесом: від першої підозри про захворювання – до остаточного встановлення діагнозу, від огляду пацієнта на первинному рівні – до експертної оцінки його стану, яка робиться на основі низки діагностичних заходів – лабораторних, функціональних, апаратних.

На первинному рівні лікар має запідозрити наявність захворювання та направити пацієнта на більш детальне обстеження до закладу другого рівня. У більшості випадків діагностичні можливості закладів другого рівня дозволяють встановити остаточний діагноз і розпочати адекватне лікування.

Проте при низці захворювань необхідне більш детальне обстеження, яке потребує високоспеціалізованих методів – таких, як ультразвукове дослідження на апаратах експертного класу, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ангіографія тощо. Ці методики застосовуються в закладах третинної ланки медичної допомоги.

Проблема полягає в тому, що в багатьох випадках хворого починають лікувати без встановлення остаточного діагнозу. Точніше, за остаточний приймається проміжний діагноз, коли лікар бачить лише часткову картину, зумовлену, як правило, низкою симптомів і побічних проявів, виявлених завдяки лабораторним і функціональним методам дослідження.

У результаті, поки пацієнту проводиться, по суті, симптоматичне лікування, розвиток невиявленої або не повністю виявленої хвороби триває. Нерідко завдяки симптоматичному лікуванню самопочуття і деякі показники хворого поліпшуються, що вводить в оману і його, і лікаря. А основна хвороба тим часом усе більше вражає організм, аж доки не проявиться в гострій формі або не буде виявлена випадково. Саме тому в нас так часто онкологічні, серцево-судинні та інші захворювання діагностуються вже на пізніх, занедбаних стадіях, коли лікування стає дуже важким не тільки у фізичному, а й у фінансовому плані. І далеко не завжди має сприятливий результат…

Завдання лікарів різних рівнів і спеціалізацій, до яких потрапляє пацієнт, – встановити правильний діагноз і призначити адекватне лікування, виходячи з виявлених у ході діагностичних заходів його індивідуальних особливостей. Обов’язковою умовою є принцип міждисциплінарної та міжрівневої наступності та ефективної взаємодії.
Організація поетапного діагностування із використанням обладнання відповідного класу за участі фахівців відповідної кваліфікації є обов’язковою складовою сучасної медичної допомоги.

Можливо, немає сенсу оснащувати апаратами експертного класу сімейні амбулаторії та невеликі районні лікарні. Але для обласних, міських, окружних лікарень та спеціалізованих і високоспеціалізованих закладів, де пацієнту мають встановити остаточний діагноз, наявність УЗ-апаратів експертного класу та деяких видів важкого діагностичного обладнання є обов’язковою.

Відповідного рівня має бути і кваліфікація фахівців-діагностів. Постійне оновлення та удосконалення медичного обладнання потребує безперервного навчання фахівців і контролювання рівня їх кваліфікації. Безпосередня участь у навчальному процесі – це важлива складова діяльності компаній-розробників та виробників обладнання.

Експертні думки фахівців УЗД стосовно необхідності використання апаратів експертного класу для встановлення остаточного діагнозу

Вікторія Олександрівна Сердюк, завідувач відділення інноваційних технологій в ультразвуковій діагностиці Київського міського клінічного ендокринологічного центру, к. мед. н:.
– Для встановлення остаточного діагнозу, безумовно, потрібні УЗ-апарати високого класу. Чим вищий клас, тим кращою є візуалізація деталей і дрібних утворень, які не можна побачити на апараті нижчого класу, але які можуть відігравати вирішальну роль у виявленні проблеми. Так, наприклад, в апаратах експертного класу існує багато технічних можливостей для оптимізації зображення в сірій шкалі, що дає більш інформативну сонографічну картину при дослідженні, в тому числі молочної або щитоподібної залози. Ці апарати дозволяють проводити еластографію зсувної хвилі та компресійну еластографію, а також мають особливий допплерівський режим SMI, який дозволяє картувати низькошвидкісні кровотоки. Інтерпретація зображень на апаратах низького рівня може мати приблизний, вірогідний характер.

У моїй практиці було багато прикладів, коли можливості апаратури не дозоляли своєчасно встановити вірний діагноз. Хворі багато років знаходилися під наглядом із приводу патологічних утворень щитоподібної залози, злоякісність яких діагностувалася лише після виникнення метастазів. Зрозуміло, що це значно погіршувало шанси людини на одужання і навіть на виживання. Також значно меншою є вірогідність побачити маленьке утворення, наприклад карциному in situ в молочній залозі, на апараті низького класу, тоді як на експертних машинах, за даними літератури, візуалізувати таку патологію можна приблизно у 80% випадків. Нам доводилося неодноразово виявляти рак молочної залози саме на цій стадії, коли пухлина була 4–5 мм за розміром, що дозволяло розраховувати на значно кращі результати лікування.

Андрій Миколайович Закревський, доцент кафедри неонатології ХМАПО, к. мед. н.:
– УЗ-дослідження є надзвичайно важливим у неонатології завдяки відсутності променевого навантаження, неінвазивності, можливості проведення повторних досліджень біля ліжка хворого, що вкрай необхідно для своєчасної діагностики, лікування та виходжування новонароджених (особливо в умовах відділень інтенсивної терапії), і насамперед недоношених із критично низькою масою тіла (менш 1000 г.).

Проте при всіх перевагах методу УЗД існують обмеження при обстеженні новонароджених. За короткий час потрібно отримати якісні зображення головного мозку, серця, печінки, нирок, оцінити центральну та церебральну гемодинаміку, використовуючи принцип ALARA (As Low As Reasonably Achievable – настільки низько, наскільки можна досягти у розумних межах).
Саме для вирішення таких завдань найбільш придатні апарати експертного класу, оскільки вони відповідають усім умовам проведення УЗ-дослідження – завдяки якості зображень (порівняно з МРТ), швидкості їх отримання та оптимізації, можливості використання інноваційних УЗ-методик поряд із високим рівнем безпеки.
Ультразвуковими апаратами експертного класу для обстеження не тільки жінок, а й НОВОНАРОДЖЕНИХ мають бути оснащені всі перинатальні центри України.