Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Ультразвукова ангіологія для фахівців: нюанси діагностики патології судин шиї і голови


Для розповсюдження зверніться до нашої контактної особи pr@inmedua.com

Ультразвукова ангіологія для фахівців: нюанси діагностики патології судин шиї і голови

Курс школи «Ультразвукова ангіологія: діагностика патології судин шиї і голови», яку провели 1—2 грудня Українська Асоціація фахівців з ультразвукової діагностики і Український Допплерівський Клуб за підтримки компанії Canon Medical Systems, був розрахований на фахівців, котрі вже мають досвід роботи у доплерографії. Більшість курсантів володіє УЗ-діагностикою судин шиї та голови.

Лектор Носенко Наталія Миколаївна к. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач відділення функціональної діагностики ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенхірургії НАМН України» основний акцент зробила на практичних моментах, з якими лікарі стикаються під час проведення УЗД судин голови і шиї. Складні спірні питання роз’яснювалися максимально просто та з ілюстраціями клінічних випадків із власної практики викладача. Розглянуто аспекти стандартизації протоколу висновку УЗ-дослідження. Наведено приклади описової частини в нормі та приклади опису ехограм складних випадків.

При розгляді теми УЗ-діагностики атеросклерозу судин шиї особлива увага була приділена причинам помилок і шляхам їх усунення. Висвітлено практичні питання, як лікарю УЗД досягти визначення точної величини стенозу судини, яка співпадатиме із золотим стандартом діагностики васкулярної патології — ангіографією. Лектор зупинилася на особливостях ультразвукової діагностики при атеросклеротичному ураженні хребетних, підключичних артерій, плечоголовного стовбура. Також було наведено приклади ехограм та висвітлено критерії діагнозу при Steal-синдромі.

Не усі ураження судин шиї мають атеросклеротичну природу. Окремою темою із яскравими клінічними прикладами було УЗ-дослідження таких патологій, як аневризми, дисекції, пухлини, васкуліти. Також було розглянуто УЗД вен шиї, деформації артерій шиї та її класифікації, проведення функціональних проб в ангіології під УЗ-контролем.

УЗД є основним діагностичним методом при виборі методики хірургічного втручання — стентування і каротидної ендартеректомії, до і післяопераційної оцінки судин.

Другий день школи було присвячено діагностиці судин голови. Носенко Наталія Миколаївна зупинилася на виконанні транскраніального дуплексного сканування, ідентифікації інтракраніальних судин, діагностиці стенозів інтракраніальних артерій, можливостях методу при діагностиці артеріовенозних мальформацій, аневризм.

Для всіх видів дослідження були представлені приклади описової частини і висновків у протоколах, що є актуальним питанням для усіх фахівців.
Важливою практичною частиною школи був майстер-клас. Він проводився на апараті Aplio 300.

Носенко Наталія Миколаївна продемонструвала можливості оптимізації діагностичної роботи лікаря УЗД при огляді судин шиї. Показано практичні аспекти, як покращити отримання доплерівської інформації, вірно отримати кількісні виміри спектру, якісне зображення. Як приклад того, яким має бути стандартизоване УЗ-дослідження судин голови та шиї, під час майстер-класу було проведено огляд пацієнта.