Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Пакет CT Cardiac Functional Analysis

CT Cardiac Functional Analysis (CFA)s - Canon-medical.com.ua

Функціональний аналіз серця (CT Cardiac Functional Analysis (CFA)) використовує КТ зображення серця та допомагає кардіологам і радіологам оцінити функцію лівого шлуночка. Клініцисти зможуть переглядати серцеві фази в динаміці та отримати автоматично обчислені результати.

Ключові переваги:

  • Автоматичний розрахунок регіональних показників, включаючи: рух стінки; відсоток потовщення стінок, фракція викиду; і полярні карти з живою 3D-візуалізацією серця
  • Автоматична сегментація серця, лівого шлуночка та міокарда в різних фазах
  • Автоматична калькуляція загальних показників, включаючи:
  • кінцевий діастолічний об'єм, кінцевий систолічний об'єм, об'єм інсульту, фракція викиду, серцевий викид, серцевий індекс, індекс інсульту та маса міокарда
  • Коротка вісь, довга вісь та вигляд чотирьох камер серця
  • Ключові висновки для консолідованої звітності всіх серцевих процесів

* CT Cardiac Functional Analysis - це розширена програма для візуалізації Vitrea ™, розроблена компанією Vital Images, Inc.
Завжди звертайтесь до Інструкції по застосуванню, що постачається з виробом, щоб отримати повні інструкції, вказівки та застереження.

CT Cardiac Functional Analysis (CFA) - Canon-medical.com.ua