Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Клінічний пакет МРТ

Програмне забезпечення Vitrea™ Advanced Visualization є мультивендорною системою, що надає для використання просунуті програмні продукти, які можуть використовуватись у різноманітному ІТ середовищі. 

Клінічний пакет МРТ, розроблений компанією Olea Medical включає аналіз дифузії, перфузії і оптимізовані до сучасних протоколів стандартні автоматизовані програмні пакети для різноманітних органів. Цей пакет допомагає покращити обробку даних та полегшити роботу з рутинними діями.

Програмні пакети

Дифузійно-зважена візуалізація (DWI)*

Додаток DWI обробляє ізотропні зображення з кожного окремого коефіцієнта дифузії. Він обчислює параметричні карти, такі як карти ADC та експоненціальні карти ADC.

Перфузія DSC Perfusion*

Додаток DSC Perfusion обчислює оптимізовані параметричні карти (rBV, rBF, TTP, MTT, TMAX, tMIP) із сирої перфузійної серії та забезпечує алгоритм для корекції ефектів розповсюдження контрастної речовини, обчислюючи карту проникності. Ця програма підтримує нерегулярний вибір часу та складається з наступних модулів: автоматична або ручна обробка arterial input function (функції артеріального наповнення), автоматична сегментація фону, чотири методи деконволюції (sSVD, cSVD, oSVD та байезівський) та алгоритм миттєвої корекції руху.

Аналіз*

Додаток Аналіз візуалізує, сегментує, вимірює та оцінює широкий спектр наборів даних від звичайних серій до перфузійних та кінетичних серій разом із серіями DTI та DWI. Він забезпечує визначені користувачем накладання, включаючи візуалізацію органу/або патології, аналіз кінетики та кривих, аналіз кривих, статистику, співвідношення та гістограми, синтез декількох серій, напівавтоматичне сегментування об’єму, рендеринг об’єму та подальші динамічні спостереження.

Кінетика Kinetics *

Додаток Kinetics вимірює тип контрастного підсилення за допомогою аналізу кінетичних кривих і передбачає злоякісність при патологіях молочної залози та передміхурової залози.

Mono Follow-up*

Додаток Mono Follow-up містить вбудовану 3D-кореєстрацію між різнимидатами сканування, різними способами або різними серіями в межах одного дослідження. Він забезпечує оптимальний інтерфейс для ефективного відстеження та оцінки різних обстежень.

Програмні пакети

Дослідження інсульту MR Acute Care Stroke*.

Незалежно від важкості невідкладного стану, ці додатки надають радіологам прямий доступ до звіту про інсульт в найкоротші терміни. Ці додатки включають інформацію про кровотік за допомогою унікальних динамічних порогових карт перфузії для візуальної оцінки гіпоперфузованих ділянок та використання методу Байєса для зменшення дози контрасту наполовину для перфузійного дослідження мозку.

Додаток Brain Tumor Streamlined*.

Додаток Brain Tumor пропонує автоматизовану покрокову обробку, включаючи кількісний мультипараметричний аналіз. Ця програма також включає оптимізований алгоритм корекції витоку контрастної речовини для підвищення точності оцінки DSC MР-перфузії.

Додаток Head and Neck Streamlined*.

Додаток Head and Neck забезпечує автоматичну оцінку дифузії, розрахунок карт проникності для контрасту, включаючи кількісні дані для ефективної оцінки відповіді пацієнта на лікування.

Додаток Breast Streamlined*.

Додаток Breast Streamlined*- це ефективний інструмент для виявлення, характеристики та постановки діагнозу для утворень молочної залози. Цей додаток обчислює та відображає звичайні, дифузійні та кінетичні карти (якісні) та пропонує повний мультипараметричний аналіз, включаючи MPR та 3D візуалізацію, сегментацію об'єму, синтез кількох серій, кінетику та аналіз кривих. До Breast Streamlined також входить остання версія протоколу на основі BI-RADS® ATLAS. Цей пакет є корисним для поліпшення комунікації між рентгенологами, пацієнтами та направляючими лікарями. Стандартний інструмент звітності забезпечує хорошу оцінку ризику та спостереження за підозрілими знахідками.

Додаток Female Pelvis*.

Додаток Female Pelvis аналізує патологічні морфологічні зміни тазових органів  у жінок (яєчники, матка, тазове дно). За кілька кліків можна отримати точні показники: автоматичне обчислення дифузії для швидкої якісної оцінки змін у вказаних ділянках.

Додаток Prostate Streamlined*.

Спеціальні програми Olea SphereTM для аналізу передміхурової залози включають в себе розширені можливості для оцінки дифузії та якісної оцінки перфузії. Також пропонують ефективний мультипараметричний аналіз усіх доступних послідовностей для візуалізації простати. В додатках реалізовано аналіз кінетики та кількісних даних на основі надійних математичних моделей. Програми передміхурової залози включають звіт PI-RADS® 2 для покращення виявлення, характеристики та вірогідності встановлення діагнозу раку простати. Цей програмний пакет стандартизує виклад протоколів опису, а також вказує рівень підозри або ризик виникнення клінічно значущих пухлин.

*Розроблено і створено компанією Olea Medical.