Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Клінічні розділи


Системи Alphenix були розроблені Canon Medical Systems для забезпечення механічної гнучкості. Наша унікальна технологія конструкції системи забезпечує ефективне використання можливостей відділення, у тому числі в численних клінічних дисциплінах.

 • Інтервенційна кардіологія 
 • Гібридна операційна 
 • Інтервенційна Онкологія/Радіологія 
 • Комплексне використання 
 • Педіатрія 
 • Електрофізіологія
 • Нейрорадіологія
White Papers and Case Studies

Інтервенційна кардіологія

Клінічний сегмент дорослої інтервенційної кардіології обумовлений як старінням населення, так і веденням нездорового способу життя. Canon Medical пропонує технології зменшення дози і розширені можливості візуалізації, такі як мульти-модальне накладання (multi-modality fusion), що забезпечує лікарів додатковою інформацією про анатомію судин під час інтервенційних процедур. 

Брошура Інтервенційна кардіологія Брошура Infinix-i 4D CT

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Для планування лікування та покращеної візуалізації

 • Cardiac CTA Analysis
 • CTA TAVR Planning
 • CTA Carotid
 • CTA Renal
 • CTA Vascular Aorta
 • Mitral Valve Analysis
 • LAA Analysis

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Навігація під час інтервенцій

 • 2D ротаційна ангіографія
 • Dynamic Trace
 • 3D DA 
 • Об’ємна навігація: 3D Roadmap
 • CT/MR Modality Fusion
 • Live Zoom
White Papers and Case Studies

Інтервенційна Онкологія/Радіологія

Останніми роками значно зріс сегмент дорослої інтервенційної онкології/радіології. Інтерес до цієї клінічної галузі викликаний значними покращеннями результатів лікування раку, інтервенційними процедурами та технологіями покращення цих процедур. 

Брошура Інтервенційна радіологія Брошура ImagingRite Брошура Infinix-i 4D CT

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Для планування лікування та покращеної візуалізації

 • Endovascular Stent Planning
 • CTA Liver Analysis
 • CTA Carotid
 • CTA Renal
 • CTA Runoff
 • CTA Vascular Aorta

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Навігація під час інтервенцій

 • Dynamic Trace
 • DSA Stepping
 • 3D DA
 • Low Contrast Imaging (LCI)
 • Об’ємна навігація: 3D Roadmap
 • CT/MR Modality Fusion
 • Needle Guidance
White Papers and Case Studies

Педіатрія

Клінічний сегмент дитячої інтервенції зростає. Механічні удосконалення медичного візуалізаційного обладнання, удосконалення попереднього планування, методів лікування та допоміжного обладнання збільшують кількість і типи втручання в цій галузі. 

Брошура кардіологія Брошура радіологія

Вибір системи:

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Для планування лікування та покращеної візуалізації

Інтервенційна кардіологія

 • Cardiac CTA Analysis
 • CTA TAVR Planning
 • CTA Carotid
 • CTA Renal
 • CTA Vascular Aorta
 • Mitral Valve Analysis
 • LAA Analysis

Інтервенційна радіологія

 • Endovascular Stent Planning
 • CTA Liver Analysis
 • CTA Carotid
 • CTA Renal
 • CTA Runoff
 • CTA Vascular Aorta

Нейрорадіологія

 • CTA Carotid
 • CT Brain Perfusion 4D
 • CTA Circle of Willis
 • MRA Vascular
 • MR Brain Tumor

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Навігація під час інтервенцій

Інтервенційна кардіологія

 • 2D Coronary Rotation
 • Dynamic Trace
 • 3D DA Imaging
 • Volume Navigation: 3D Roadmap
 • CT/MR Modality
 • Fusion Live Zoom

Інтервенційна радіологія

 • Dynamic Trace
 • DSA Stepping
 • 3D DA Imaging
 • Low Contrast Imaging (LCI)
 • Volume Navigation: 3D Roadmap
 • CT/MR Modality Fusion
 • Needle Guidance

Нейрорадіологія

 • Neuro Angio
 • Parametric Imaging
 • 2D Subtracted Roadmap — Fluoro
 • 3D Angiography
 • 3D Digital Subtraction Angiography (DSA)
 • Volume Navigation: 3D Roadmap
 • Low Contrast Imaging (LCI)
 • CT/MR Modality Fusion
 • Needle Guidance

White Papers and Case Studies

Нейрорадіологія

Найважливішим рушійним фактором для дорослої інтервенційної нейрорадіології є швидко старіюче населення. Зростаюча кількість пацієнтів із ішемічним та геморагічним інсультом і збільшення попиту на мініінвазивні хірургічні процедури забезпечать зростання цього сегменту в майбутньому. 

Брошура нейрорадіологія Брошура ImagingRite нейро

Вибір системи:

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Для планування лікування та покращеної візуалізації

 • CTA Carotid
 • CT Brain Perfusion 4D
 • CTA Circle of Willis
 • MRA Vascular
 • MR Brain Tumor

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Навігація під час інтервенцій

 • Нейроангіографія
 • Parametric Imaging
 • 2D Subtracted Roadmap — Fluoro
 • 3D Angiography
 • 3D Digital Subtraction Angiography (DSA)
 • Volume Navigation: 3D Roadmap
 • Low Contrast Imaging (LCI)
 • CT/MR Modality Fusion
 • Needle Guidance
White Papers and Case Studies

Гібридна операційна

За останні роки зріс також ринок гібридних втручань. Темп зростання у великих лікарняних закладах задають процедури TAVR та протезування аорти.

Індивідуальне рішення
Canon Medical Systems постачає індивідуально підібране комплексне рішення з можливими варіантами:

 • Конфігурація, що повністю відповідатиме клінічним потребам

 • Вибір розміру плоского детектору

 • Вибір операційного столу

 • Надсучасний пакет програмного забезпечення для виконання комплексу лікувальних процедур

Брошура гібридна операційна Брошура гібридна катетеризаційна

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Для планування лікування та покращеної візуалізації

 • Endovascular Stent Planning

 • CTA Liver Analysis

 • CTA Carotid

 • CTA Renal

 • CTA Runoff

 • CTA Vascular Aorta

 • CTA Cardiac Analysis

 • CTA TAVR Planning

 • Mitral Valve Analysis

 • LAA Analysis

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Навігація під час інтервенцій

 • 3D DA Imaging

 • Volume Navigation: 3D Roadmap

 • CT/MR Modality Fusion

 • Needle Guidance

 • Live Zoom


White Papers and Case Studies

Комплексне використання

Клінічний сегмент дорослої інтервенційної кардіології обумовлений як старінням населення, так і веденням нездорового способу життя. Canon Medical Systems пропонує технології зменшення дози і розширені можливості візуалізації, такі як мульти-модальне накладання (multi-modality fusion), що забезпечує лікарів додатковою інформацією про анатомію судин під час інтервенційних процедур.

Клінічний сегмент ендоваскулярної хірургії зростає внаслідок швидкого зростання частки населення похилого віку. Інтерес до судинних процедур зумовлений збільшенням кількості пацієнтів, які покриваються страхуванням, а також економічної доцільності процедур разом із досягненнями в методиці лікування.


Спеціалізоване програмне забезпечення:

Для планування лікування та покращеної візуалізації

 • Endovascular Stent Planning
 • CTA Liver Analysis
 • Carotid CTA
 • Renal CTA
 • CTA Runoff
 • CTA Vascular Aorta
 • CTA Cardiac Analysis
 • CTA TAVR Planning
 • Mitral Valve Analysis
 • LAA Analysis

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Навігація під час інтервенцій

 • Dynamic Trace
 • DSA Stepping
 • 3D DA Imaging
 • Low Contrast Imaging (LCI)
 • Volume Navigation: 3D Roadmap
 • CT/MR Modality Fusion
 • Needle Guidance
 • 2D Coronary Rotation
 • Live Zoom

White Papers and Case Studies

Електрофізіологія

Ряд факторів, таких як розробка технологічно розвинених електрофізіологічних пристроїв, швидке зростання частки населення похилого віку з високим рівнем ризику серцево-судинних захворювань, збільшення випадків аритмії та збільшення попиту на процедури абляції, стимулюють зростання ринку електрофізіології.

Брошура  

Вибір системи:

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Для планування лікування та покращеної візуалізації

 • CT EP Planning
 • LAA Analysis

Спеціалізоване програмне забезпечення:

Навігація під час інтервенцій

 • CT/MR Modality Fusion
 • LA Auto Segmentation