Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Додаток CT Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR)

CT Transcatheter Aortic Valve Replacement - Canon-medical.com.ua

Пакет CT Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR)* допомагає оцінити аортальний клапан в доопераційному плануванні та після операції оцінити ефективність процедури транскатетерної заміни клапана.

Ключові переваги:

  • Можливість завантаження декількох об’ємів або серій, що дозволяє користувачам аналізувати та проводити вимірювання в різних фазах серцевого циклу за допомогою комбінованої звітності
  • Автоматична сегментація кореня аорти, аорто-клубових артерій з декількома варіантами перегляду, включаючи об'ємне зображення, MIP, MPR, криві та прямі MPR реконструкції
  • Спеціальні шаблони звітності з автоматизованим аналізом та вимірюваннями включаючи:
  • Кола з діаметром, площею та окружністю
  • Вимірювання правого і лівого устя
  • Діаметр і розмір синутобулярного з'єднання (STJ)
  • Ширина і висота синуса Вальсальви
  • Діаметр маршруту доступу, площа та звивистість
  • Гнучкість, що дозволяє планувати трансфеморальний, підключичний та трансапікальний доступи із відображенням кутів C-Arm

* CT Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) - це розширена програма для візуалізації Vitrea ™, розроблена компанією Vital Images, Inc.
Завжди звертайтесь до Інструкції по застосуванню, що постачається з виробом, щоб отримати повні інструкції, вказівки та застереження.

CT Transcatheter Aortic Valve Replacement - Canon-medical.com.ua