Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Aplio a550 поєднує провiднi технологiї вiзуалiзацiї, сучаснi програмнi додатки та iнтуїтивний контроль для практикуючого лiкаря-клiнiциста. Aplio a550 – потужна, надiйна та продуктивна система, яка є iдеальною для повсякденного використання в умовах як рутинних так i передових дослiджень в самих рiзних клiнiчних ситуацiях.

Побачити бiльше з SMI

3 Aplio a550 вiдкрийте для себе технологiю кольорової вiзуалiзацiї кровотоку з високою деталiзацiєю та чiткiстю. Технологiя вiзуалiзацiї мiкроциркуляторного русла (SMI) розширює дiапазон видимого кровотоку до рiвня деталiзацiї та дозволяє побачити низькошвидкiсний кровотiк, що ранiше було неможливо в традицiйних ультразвукових дослiдженнях. Наразi, ще бiльш унiкальна технологiя iSMI дозволяє отримувати зображення з ще бiльших дослiджуваних зон без скорочення частоти кадрiв.

Збiльшення клiнiчної достовiрностi

Передовi технологiї вiзуалiзацiї Aplio a550 забезпечують високу якiсть зображення за рахунок зменшення перешкод i посилення сигналу.

Унiкальна структура aBeam має здатнiсть забезпечувати цiлiсну сумiсну роботу унiкальних технологiй зображення Aplio завдяки погодженостi усiх програмних додаткiв.

Краща дiагностика починається тут

Для забезпечення максимальної ефективностi дослiджень, система може бути оснащена спецiалiзованими високотехнологiчними датчиками, зi зручною формою та тонкими гнучкими кабелями.
Система Aplio a550 сумiсна з широким дiапазоном датчикiв всєї лiнiйки Aplio.