Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Клінічне застосування методу SMI для оцінки запальних процесів в органах опорно-рухового апарату: звіти за клінічними спостереженнями


Для розповсюдження зверніться до нашої контактної особи pr@inmedua.com

Клінічне застосування методу SMI для оцінки запальних процесів в органах опорно-рухового апарату: звіти за клінічними спостереженнями

Адріан КП Лім (Adrian КР Lim)

Департамент візуалізації, Імперський коледж, Лондон, Національна Служба Охорони Здоров’я  (NHS), Лондон, Великобританія

 

Вступ

Ультразвукові технології візуалізації мікросудин постійно розвиваються і не обмежуються тільки методами енергетичного і кольорового допплерівського картування, які, втім, як і раніше використовуються для швидкої і неінвазивної оцінки кровопостачання пухлин і тканин. Розробка методів УЗД з контрастним посиленням (CEUS) з використанням мікропухирців дозволила підвищити чутливість і роздільну здатність візуалізації мікросудин, однак для цих методів потрібно внутрішньовенне введення контрастних речовин.

Розробка компанії Canon Medical Systems - метод високоякісної візуалізації мікросудин SMI - дозволяє візуалізувати мікросудини без контрастного підсилення

 

Спостереження 1

Пацієнт скаржився на болі в області сухожилля по медіальній поверхні колінної чашечки лівої ноги поблизу місця прикріплення до великогомілкової кістки.

 

На мал. 1а показано нормальне сірошкальне зображення з невеликим слабовираженим зниженням ехогенності, але без ознак значного потовщення або розриву сухожилля. Завдяки методому SMI виявлено чітку гіперваскуляризацію в області прикріплення тіла сухожилля (мал. 1Ь), а на мал. 1с чітко видно тонку структуру мікросудин в цьому сегменті  сухожилля, яке має запалення. При картуванні в режимі енергетичного допплеру важливого судинного сигналу не виявлено, і головним чином, виявляється шум від фонового енергетичного сигналу (мал. 1d). Ультразвукові ознаки, які видно в режимі SMI, точно відповідають больовій області, що підтверджує діагноз тендиніту. Пацієнту проведено відповідне лікування з ін'єкції стероїдів для купірування симптомів.

 

Мал. 1 а Медіальна сторона області прикріплення сухожилля від лівої колінної чашечки до великогомілкової кістки. В больовій області на цьому сірошкальному зображенні картина без будь-яких особливостей.

 

Мал. 1Ь. На цьому зображенні, отриманому завдяки SМІ, чітко видна тонка структура мікросудин в зазначеному сегменті запаленого сухожилля (стрілка).

 

Клінічне застосування методу високоякісної візуалізації мікросудин (SMI) для оцінки скелетно-м'язового запалення

 

Нижче представлені зображення при псоріатичній артропатії, що проявлялася скаргами пацієнта на болі в середній частині лівої стопи. На сірошкальному ультразвуковому зображенні (мал. 2а) виявлено помірне потовщення синовіальної оболонки лівого в області човноподібного та клиноподібного суглоба , без будь-яких ерозій.

 

На мал. 2Ь, в режимі енергетичного допплерівського картування відзначаються ознаки вираженої васкуляризації, що відповідають діагнозу активного синовіту. Метод SMI дозволив легко візуалізувати розгалужену структуру цих мікросудин (мал. 2с).

 

Спостереження З

Спостереження пацієнта з відомим із анамнезу ревматоїдним артритом, на фоні якого розвинулися болі в правому грудино-ключичному суглобі. На мал. За виявлене помірне потовщення синовіальної оболонки, проте характерних ознак ерозії не спостерігається. На мал. Зb видно, що особливого посилення васкуляризації при енергетичному доплеровском дослідженні не спостерігається. 

 

Мал. 1с. Технологія SMI дозволяє виявити виражену васкуляризацію в області кріплення сухожилля (стрілка), що відповідає локапізаціі больових відчуттів , і характерна для тендиніту

 

Мал. 1d. Значного посилення васкуляризації при енергетичному доплерівському дослідженні не виявляється, а посилення сигналу незначно перевищує фоновий рівень

 

Мал. 2а. Сірошкальне зображення в області лівого човноподібного та клиноподібного суглоба  у пацієнта з псоріатичним артритом і біллю в області суглоба

 

Мал. 2Ь. Потовщення синовіальної оболонки в області лівого човноподібного та клиноподібного суглоба з вираженою васкуляризацією

 

 

Клінічне застосування методу високоякісної візуалізації мікросудин (SMI) для оцінки скелетно-м'язового запалення

Відзначається тільки мінімальна васкуляризація по периферії суглоба, рівень сигналу якої незначно перевищує фоновий рівень. Метод SMI дозволяє, як показано на мал. Зс, чітко візуалізувати розгалужену структуру мікросудин всередині самого запаленого суглоба. Це переконливо підтверджує наявність активного синовіту, після чого пацієнтові згодом була проведена ін'єкція стероїдів, що дозволила вилікувати симптоми захворювання.

 

Висновки

Наш перший досвід застосування методу SMI показує, що він дозволяє отримувати високоякісні зображення і візуалізувати дрібні деталі мікросудин, що не візуалізуються за допомогою звичайного допплеру. Завдяки значно більш високій чутливості, метод SMI забезпечує великі потенційні можливості для виявлення початкового запалення, що раніше було неможливо.

Підвищення надійності діагностики завдяки цьому методу має важливе значення для клінічної практики і може істотно вплинути на формування нових підходів до лікування.

 

Мал. За. Правий грудино-ключичний суглоб на тлі ревматоїдного артриту; на сірошкальному зображенні відзначається потовщення синовіальної оболонки

 

Мал. ЗЬ. У режимі енергетичного допплера відзначається тільки мінімальна периферична васкуляризація (стрілка)

 

 

Мал. Зс. Використання методу SMI дозволяє виявити в синовіальній оболонці васкуляризацию (стрілка), що підтверджує діагноз активного синовіту